VUOSIKERTOMUS 2014

HALLITUS
Ajalla 1.1.–14.6.2014 hallituksen puheenjohtajana toimi Walter Priewert, varapuheenjohtajana Timo Kaunisto, sihteerinä Eila Nummila ja hallituksen jäseninä Tuula Levonen, Liisa Elers, Irmeli Amonsen ja Kai Ekbom ja rahastonhoitajana Sirkka Oksanen, hallituksen ulkopuolinen.

Hallitus 15.6 – 31.12.2014:
Sukukokous valitsi uuden hallituksen puheenjohtajaksi Walter Priewertin ja hallituksen jäseniksi Irmeli Amonsenin, Eila Nummilan, Liisa Elersin, Aki Rantamaan, Aarre Rosenqvistin ja Seppo Aarnion. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Irmeli Amonsenin, sihteeriksi Eila Nummilan ja rahastonhoitajaksi hallituksen ulkopuolelta Sirkka Oksasen.

TOIMIKUNNAT
Hallitus nimesi kokouksessaan 14.9.2014 huvi- ja jäsenrekisteritoimikunnat.
Huvitoimikunta: Pj Irmeli Amonsen, Seppo Aarnio, Aki Rantamaa, Liisa Rönnholm ja Pia Grönroth
Jäsenrekisteritoimikunta: pj Sirkka Oksanen, Aarre Rosenqvist, Liisa Elers ja asiantuntijana Pekka Vihervirta

KOKOUKSET
Hallitus on kokoontunut kolme kertaa 26.1.,26.4. ja 14.9.2014 Loimaalla Sarkamuseossa. Lisäksi ollut yksi sähköpostikokous 21.2.2014.

TIEDOTUS
Elers-viesti on ilmestynyt kaksi kertaa vuoden aikana. Kari Nummilan toimittamana. Pekka Vihervirta on jatkanut suvun nettisivuista vastaavana.

SUKUTAPAAMISET
Kesäkuussa 2014 kokoontui 103 elersiläistä sääntömääräiseen sukukokoukseen Hyvinkäälle Hyvinkäänkylän Työväentalolle. Hyvinkääläisten puheenvuoron esitti Matti Laaksonen. Kokouksessa esiintyi loimaalainen Kimpasa-kuoro. Musiikkia esittävät myös sopraano Jutta Holmberg ja pianisti Marko Hilpo, jotka esiintyivät Oskar Merikantona ja Aino Ackténa. Juhani Vihervirta oli kirjoittanut sukutarinan ”Pässi ja luuta”, joka esitettiin yhteistoiminnallisesti kokoustilan näyttämöllä. Maria-Pia Granroth kertoi puheenvuorossaan ”Miten minusta tuli sukututkija”.

MUU TOIMINTA
Hankittiin uusia sukutuotteita: lautasliinat, postimerkit ja rintakoru myyntiin.

– Sukutietojen keräämistä ja päivittämistä on ylläpidetty Juhani Vihervirran toimesta.
– Seuran nettisivut uudistettiin.
– Jäsenrekisteriä ajantasaistettiin.
– Sukukokouksen yhteydessä tehtiin kysely jäsenistölle ja saatiin tietoa, mitä toimintaa jäsenistö toivoo.

TALOUS
Vuoden 2014 tilikausi osoittaa tappiota –7041,01 euroa. Sukukokouksen kokonaiskulut olivat 5620,70 euroa, josta 30 euron osallistumismaksulla päätettiin kattaa tarjoilukulut ja muilta osin käyttää kertyneitä varoja. Sukukokouksen osallistumismaksuja kertyi 2710,00 euroa ja Pito-Piiat Ky:n lasku oli 2693,50 euroa.

Elers-viestin toimittamiseen ja tiedottamiseen käytettiin 1838,00 euroa, ja posti- ja postitus maksut olivat 1918,00 euroa.

Sukukokousta varten hankittiin uusia myyntituotteita 2281,59 eurolla. Myyntitulot olivat 2056,80 euroa. Sukuseuran kotisivut (elers.fi) oli pakko siirtää uudelle palvelimelle ja uusia teknisesti. Kustannukset olivat 1302,00 euroa.

Jäsenmaksuja kertyi sukukokouksen välisen ajan kolmantena vuotena 500,00 euroa. Vuonna 2012 jäsenmaksutuotot olivat 3345,00 euroa ja vuonna 2013 kertyi 1660,00 euroa. Kauden 2012-2014 aikana jäsenmaksuja maksettiin yhteensä 5505,00 euroa. Sukukokouksessa korotettiin jäsenmaksua 5 eurolla eli 30 euroon/jäsen. Perheenjäsenten maksu säilytettiin 10 eurossa.