Hallituksen vuosikertomus 2012

Sukuseuran 16. toimintavuosi käynnistyi verkkaisemmin 2011 syksyllä pidetyn
sukukokouksen jälkeen, koska hallituksen puheenjohtajaa ei onnistuttu valitsemaan siinä
kokouksessa. Asia korjaantui sillä, että Walter Priewert suostui jatkamaan tehtävässään sekä
keväällä siirtyivät rahastonhoitajan tehtävät Sirkka Oksaselle myös käytännössä.

Hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 15.6. Loimaalla sekä seuraavan 30.8. myös Loimaalla,
joissa sovittiin mittavista tehtävistä, jotta seuran toimintaedellytykset turvataan jatkossa.
Tällaisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi:
– Yhdistysrekisteri-ilmoitus ajantasaistettiin
– Jäsenrekisterin oikeellisuutta ryhdyttiin tarkistamaan ja siten luomaan pohjaa
jäsenmaksujen perintään
– Seuran kotisivut saatettiin ajantasalle Pekka Vihervirran ja Sirkka Oksasen toimesta
– Seuralle avattiin sähköpostiosoite yhteydenpitoa varten jäsenille
– Elers-viesti toimitettiin lokakuussa 2012 laajana jakeluna
– Nimettiin huvitoimikunta miettimään ja ideoimaan muitakin tapahtumia kuin varsinaista
sukukokousta.

Näitten toimenpiteiden vaikutusta tullaan seuraamaan tiivisti vuoden 2013 aikana hallituksen
toimesta.

Hallitus oli katsomassa lukuisten Elersien kanssa Haaran-Onkijoen kyläteatterin
laulunäytelmää marraskuun 18. päivänä ja nauttimassa seuran tarjoamaa puuroa
väskynäsopan kera.

Taloudellisesti vuosi sujui ennakoidusti, sillä tilikauden tulos oli positiivinen osoittaen voittoa
1.801,82. Seuran taloudellinen tilanne on vakaa sillä taseessa ovat rahat ja pankkisaamiset
13.743,69. Jäsenmaksuja maksettiin vuoden 2012 aikana 3.345 €.

Hallitukseen kuuluivat: Walter Priewert pj, Timo Kaunisto vpj, Irmeli Amonsen, Liisa Elers,
Tuula Levonen, Kai Ekbom, Eila Nummila sihteeri sekä Sirkka Oksanen rahastonhoitaja ei
hallituksen varsinaisena jäsenenä.