Elersien sukuseuran jäsenmaksu vuosille 2021, 2022 ja 2023

Jäsenmaksu peritään vuosittain. Jäsenmaksun suuruus on jäseneltä 15,00 euroa ja lisämaksu perheenjäseneltä 5,00 euroa. Eräpäivä vuoden 2021 jäsenmaksulle on 28.2.2021. Vuosien 2022 ja 2023 jäsenmaksuohjeet ovat kunkin vuoden ensimmäisessä Elers-viestissä.

Pankkitili on Loimaan Seudun Osuuspankki, FI17 5239 0020 0318 05.

Maksun tiedotekenttään merkitään jäsenen (ja mahdollisten perheenjäsenten) nimi.

Sukuseuran jäseniä voivat olla kaikki sukuun kuuluvat perheenjäsenineen. Uudet jäsenet voivat lähettää liittymispyynnön sähköpostilla osoitteeseen: elersien.sukuseura@gmail.com tai lähettää liittymislomakkeen.