Elersien sukuseuran jäsenmaksu vuosille 2024, 2025 ja 2026

Jäsenmaksu peritään vuosittain. Jäsenmaksun suuruus on jäseneltä 15,00 euroa ja lisämaksu perheenjäseneltä 5,00 euroa. Eräpäivä vuoden 2024 jäsenmaksulle on 30.4.2024. Vuosien 2025 ja 2026 jäsenmaksuohjeet ovat kunkin vuoden ensimmäisessä Elers-viestissä.

Pankkitili on Loimaan Seudun Osuuspankki, FI17 5239 0020 0318 05.

Maksun tiedotekenttään merkitään jäsenen (ja mahdollisten perheenjäsenten) nimi.

Sukuseuran jäseniä voivat olla kaikki sukuun kuuluvat perheenjäsenineen. Uudet jäsenet voivat lähettää liittymispyynnön sähköpostilla osoitteeseen: elersien.sukuseura@gmail.com tai lähettää liittymislomakkeen.