Toimikauden 2009 – 2011 toimintakertomus

Jäsenmäärä

Sukuseuran jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 175 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. Seuran jäsenmaksu on ollut kolmelta vuodelta 25 € jäseniltä ja 10 € perheenjäseniltä.

Hallitus 2009-2011

Walter Priewert (pj), Juhani Vihervirta (vpj), Seija-Liisa Junkkala (siht), Anna Setälä (Elers-viesti), Kai Ekbom ja Risto Kaunisto sekä hallituksen ulkopuolella Leena Elers (rahastonhoitaja). Hallituksesta on eronnut kauden aikana Seija-Liisa Junkkala terveydellisistä syistä. Hallitus on kokoontunut kauden aikana 6 kertaa. Tilintarkastajina ovat toimineet Pekka Levonen ja Sirkka Oksanen. Tilit on tarkastettu ja hyväksytty vuosittain.

Muu toiminta

Sukutietojen keräämistä on jatkettu ja täydennetty CD-rompun muotoon. Tästä ovat vastanneet Juhani Vihervirta ja Kai Ekbom. Sukuseuran tuotteita on myyty edelleen. Uusia tuotteita ei ole päätetty hankkia. Sääntöjen mukainen sukuseuran vuosikokous pidettiin 24. ja 25. päivinä syyskuuta 2011 Loimaalla.