Toimikauden 2003 – 2005 toiminta

Hallitus

Puheenjohtaja Timo Kaunisto, varapuheenjohtaja Juhani Vihervirta, sihteeri/tiedottaja Mervi Koivulahti-Ojala, rahastonhoitaja Leena Elers, jäsen Kaija-Stiina Paloheimo, jäsen Kai Ekbom. Hallitus kokoontui toimikauden aikana kaikkiaan 6 kertaa.

Jäsenmäärä

Sukuseuraan kuuluu yli 350 jäsentä ja jäsenmäärä on ollut siten suurin sukuseuran toiminnan aikana. Jäsenmaksu kolmivuotiskaudelta oli 25 EUR ja perheenjäsenen jäsenmaksu oli 10 EUR.

Tilintarkastus

Tilintarkastajina toimivat Olavi Ala-Nissilä ja Pekka Levonen. Tilit on tarkastettu ja hyväksytty vuosittain. Kirjanpidon on hoitanut Aira Määttä.

Tiedotus

Elers-viesti ilmestyi toimikauden aikana neljä kertaa. Lisäksi lähetettiin jäsenkirje. Elers-viesti on yhtä numeroa lukuunottamatta lähetetty kaikille niille suvun jäsenille, jotka ovat toimittaneet yhteystietonsa yhdistykselle. Tällöin viestejä on postitettu yli 1 000 kpl. Edellisellä kaudella perustettuja WWW-sivuja on ylläpidetty sekä lähetetty sähköpostitse tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Elers-viestin sekä www-sivujen toimittamisesta kiinnostuneet kokoontuivat kerran tiedottajan kutsumana.

Sukututkimus

Yhdistys on saanut useita esine- sekä kirjalahjoituksia. Seija Kara on lahjoittanut opettaja Hilda Vuoriolle kuuluneita esineitä, kirjoja ja valokuvia. Kai Ekbom on kartuttanut yhdistyksen arkistoa lehtiartikkeleilla ja varsinkin Aino Ackten elämään liittyvillä kirjoilla. Satakunnan Kirjateollisuus Oy:ltä on seuran haltuun saatu sukukirjan kuva-aineisto. Töykkälä ja Kantola ovat lahjoittaneet Amerikan sukulaisten sukupuun ja kirjan.

Elers-arkistoa sekä sukutietoja on pitänyt yllä Juhani Vihervirta. Tuotteet

Sukuseuran valmistelee uutena tuotteena sukukokoukseen myytäväksi postimerkkejä. Muita tuotteita on ollut saatavilla seuraavasti: sukukirja, cd-romppu, rannerengas, rintamerkki,sukuviiri, postikortti ja pöytästandaari. Tuotteita on tilattu lisää tarvittaessa.

Cd-rompusta julkaistiin vuonna 2004 uusi versio, jossa oli mukana myös viime sukukokouksessa esitellyt sekä cd-rompun julkaisuun mennessä saadut lisätiedot.

Sukukirjoja on jäljellä vielä kymmeniä ja hallitus päätti tarjota toistaiseksi cd-rompun sekä sukukirjan yhteishintaan 35 EUR.

Talous

Sukuseuran toiminta on toteutunut jäsenmaksuilla ja sukuseuran myyntituotteilla. Suurimman menoerän on muodostanut Elers-viestin valmistuskulut ja postitus.

 Vuoden 2004 tilikauden tuloslaskelma: Vuoden 2004 tuotot olivat julkaisutoiminnasta 479.70 EUR ja myyntituotot 351.40, kulut 2456.12 EUR. Kulut ovat aiheutuneet varaston muutoksesta, postitus- ja pankkikuluista, postimaksuista, toimistotarvikkeista, kirjanpidosta, matkakulujen ja sukukokouskulujen korvauksesta. Varainhankinnan tuotot olivat 550 EUR ja korkotuotto 19.11 EUR. Tilikauden tappio oli 1055.91 EUR.

 Muu toiminta

Hallitus on kutsunut kunniajäseneksi Erkki Porramon.

Sukukokous pidetään Loimaalla syyskuussa 2005. Sukukokous on kaksipäiväinen ja hallitus toivoo, että monipuolisella ohjelmalla houkutellaan paikalle satoja suvun jäseniä.