Toimikauden 1996 – 1999 toiminta

Ensimmäisen toimikauden aikana merkittävimpiä saavutuksia olivat yleisen tietoisuuden kasvattaminen suvun piirissä, sukuseuran perustaminen sekä sukukirjan julkaiseminen.

  • Kaikille tiedossa olevilla suvun jäsenille lähetettiin kutsukirje sukukokouksiin. Ensimmäinen sukukokous pidettiin 20.10.1996 Loimaan Hirvihovissa. Sukukokoukseen osallistui lähes 900 suvun edustajaa. Sukukokouksessa puhujina olivat Timo Verho (Loimaan Elers-talot) sekä Laila Soinio (Suvun kuuluisuudet). Seuraava sukukokous pidettiin 24.10.1999 samoin Loimaan Hirvihovissa. Puhujina olivat Anja-Nieminen Porkka, joka valotti puheessaan suvun kantaisän Johan Elersin syntyperää. Mahdollista on, että Johan saapui Puolan kautta Suomeen, mutta syntyi Inkerinmaalla saksalaiseen aatelissukuun. Kokoukseen osallistui yli 650 suvun edustajaa.
  • Elersien sukuseura perustettiin. Säännöt hyväksyttiin ja hallitus valittiin ensimmäisessä sukukokouksessa. Myöhemmin yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin. Jäsenrekisteriä on ylläpidetty.
  • Sukukirja julkaistiin. Kirjassa on yli 12 000 nimeä, joista verisukulaisia on kuutisentuhatta, puolisoita noin kolmetuhatta ja appivanhempia yli kolmetuhatta. Kirjaa painettiin yli 1 000 kpl. Sivuja kaksiosaisessa kirjassa on 957. Kirjan toimitti Juhani Vihervirta. Hän mm. lähetti 950 kirjettä tietojen tarkistamiseksi.
  • Suvun tunnukseksi valittiin ensimmäisessä sukukokouksessa Elersien oravavaakuna. Vaakunan kuva on omalla sivullaan samoin kuin tarkempaa tietoa vaakunan synnystä. Suvun tunnus orava on myöhemmin löytänyt tiensä pöytäviiriin, salkoviireihin sekä rintamerkkiin.
  • Tietoisuus suvusta kasvoi. Loimaan kirjastossa on Elers-lukusali. Sukuseuran hallitus teki asiasta ehdotuksen. Kokemäellä sai kuja nimekseen Elerskuja. Kujan varren asukkaat tekivät asiasta ehdotuksen talohistorian perusteella.
  • Sukuseuran julkaisema lehti, Elers-viesti, ilmestyi viisi kertaa.