Toimikauden 2006 – 2008 toimintakertomus

 

Jäsenmäärä

Sukuseuran jäsenmäärä on ollut lievässä kasvussa ja seuraan on kuulunut noin 350 jäsentä. Seuran 3-vuotisen jäsenyyden jäsenmaksu on ollut 25 euroa suvun jäseniltä ja 10 euroa perheenjäseniltä.

Hallitus 2005-2008

Timo Kaunisto (pj), Juhani Vihervirta (vpj), Seija-Liisa Junkkala (sihteeri), Leena Elers (rahastonhoitaja), Kai Ekbom ja Mervi Koivulahti-Ojala (Elers-viesti).

Hallitus on kokoontunut kauden aikana yhteensä 9 kertaa.

Tilintarkastajina ovat toimineet Pekka Levonen ja Ritva Lätti Loimaalta. Tilit on tarkastettu ja hyväksytty vuosittain.

Viestintä

Elers-viesti on seuran tärkein yhteydenpitoväline. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Kauden aikana on uudistettu kotisivut (www.elers.fi).

Muu toiminta

Sukuseuran hallitus on jatkanut sukutiedon keräämistä ja tallentamista. Tästä ovat vastanneet erityisesti Juhani Vihervirta ja Kai Ekbom. Sukutiedostoa on jatkuvasi täydennetty CD-rompun muotoon.

Sukuseuran tuotteita – sukukirjaa, salkoviiriä, pinssiä ja rannerengasta – on markkinoitu onnistuneesti mm. lahjavinkkinä. Uusia tuotteita ei toistaiseksi ole päätetty hankkia.

Toimintakauden aikana (2007) kutsuttiin seuran hallituksen entinen puheenjohtaja Reino Kaunisto seuran kunniajäseneksi.

Uusi sukukokous on päätetty pitää 28.9. Turun Linnasmäessä. Tällä kertaa teemana on erityisesti Alvar Aalto.