TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontuu Maatalousmuseo Sarassa 2-3 kertaa vuodessa ja tarvittaessa sähköpostikokous. Kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
Hallituksen toiminnan tukemiseksi perustettu Huvitoimikunta ja Jäsenrekisteritoimikunta ja niille puheenjohtajat.

Tiedotus
Elers-viesti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Suvun kotisivujen kehittämistä jatketaan.

Sukutapaamiset
Huvitoimikunta suunnittelee retkeä kesälle 2015.
Aloitetaan Fermanin saarelle 2016 tehtävän matkan valmistelu.

Muu toiminta
Juhani Vihervirta hoitaa sukutietojen ja –aineiston keräämisestä ja tietojen päivittämistä.
Selvitetään sukuvaakunan oikeellisuutta.
Jatketaan sukutuotteiden myyntiä. Juhani Vihervirralle kirjatilaukset ja muut tuotteet Irmeli Amonsenille.
Jäsenrekisteriä ylläpidetään ja päivitetään.